ChristenUnie Utrecht

Binnenhof Den Haag / The Hague

 

Christen Unie Utrecht

Utrecht is een mooie, bloeiende stad met actieve inwoners. ChristenUnie Utrecht wil dit benutten door samen te werken aan een betere stad. Daarnaast willen ze kwetsbaren in de samenleving beschermen. Door de economische zware tijden hebben steeds meer mensen het financieel moeilijk. ChristenUnie wil deze inwoners hoop en steun bieden.

 

Speerpunten

ChristenUnie Utrecht richt zich op volgende speerpunten:

Veel aandacht voor vrijwilligers
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor verenigingen, sportclubs, kerken,
culturele evenementen en maatschappelijke organisatie. Vrijwilligers maken samen het verschil. ChristenUnie Utrecht ondersteunt de initiatieven van vrijwilligers met inspraak, betrokkenheid en geld.

Voorrang voor fietsers
In Utrecht is de fiets het belangrijkste vervoermiddel. De ChristenUnie ziet de fiets als zeer belangrijk voor een meer duurzame stad. Ze pleiten voor betere fietsvoorzieningen, zoals gratis fietsenstalling bij het treinstation. Ook zien ze graag bredere fietspaden en vaker groen licht voor fietsers.

Zorg voor slachtoffers van mensenhandel
Mensenhandel en uitbuiting van vrouwen en meisjes is verbonden met de prostitutie. De ChristenUnie wil daarom een nachtsluiting van de ramen. Ook vinden ze het belangrijk dat er voor prostituees een taaleis komt en dat de tippelzone gesloten wordt.

Steun bieden bij armoede en schuld
In het nieuws zijn regelmatig geluiden te horen van financiële problemen in Nederland. In Utrecht moeten bijna 1 op de 10 gezinnen rondkomen van een inkomen rond het sociaal minimum. Hierdoor raken veel mensen in de schulden. De Christen Unie wil deze mensen hoop bieden met toegankelijke schuldhulpverlening.

 

Jongeren

In Utrecht zijn veel studenten te vinden. ChristenUnie Utrecht onderhoudt een goed contact met de Utrechtse studentenwereld. Zo maken studenten deel uit van het bestuur en de fractie. Ook is er het jongerenambassadeurschap om ChristenUnie Utrecht te leren kennen

 

Lid worden

Bij elke verkiezing kan er gestemd worden op de ChristenUnie. Kiezers kunnen ook lid worden. Leden kunnen invloed uitoefenen op de koers van de ChristenUnie. Met een lidmaatschap wordt de partij structureel gesteund. Hierdoor kunnen raadsleden getraind worden tot goede politici. Leden kunnen ook zelf actief worden door bijvoorbeeld plaats te nemen in het Utrechtse bestuur of gemeenteraad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geloof in Utrechtse politiek